Kosgeb Mülakatında Sorulan Sorular ve Cevapları

Kuşkusuz her resmi birim dahilindeki hizmetten faydalanma durumunda kaçınılmaz bir takım zorluk ve süreçler söz konusudur ki, bunlardan birisi de KOSGEB teşvik destek programlarıdır. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Hibe Kredi Programlarından faydalanmak isteyen girişimcilerin geçmesi ve yaşaması gereken koşul ve süreçlerden birisi de mülakatlardır. Söz konusu süreçte iki farklı mülakat yapılmakta olup, başlıca KOSGEB mülakatları şunlardır;

 • KOSGEB Girişimcilik Kursuna Katılım Mülakatı,
 • KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine Hak Kazanım Mülakatı.

Mülakatlarda yetkililerce girişimci adaylarına başlıca sualler yöneltilmektedir.

Girişimcilik Kursu Katılım Mülakatı Soru ve Cevapları

 1. Daha evvelki deneyimlerinizden biraz söz eder misiniz?

Bu soruya tecrübe, yetkin olunan alanlardan bahsedilerek yanıt verilmelidir. Yekin olunan alana yönelik iş kurma fikrine sahip olunduğu mutlaka belirtilmeli, ilaveten de çalışılan faaliyet alanlarından bahsedilmelidir.

 1. Daha evvel adınıza herhangi bir işletme oldu mu, olduysa neden kapatınız?

Önceden bir işletme sahibi olunması durumu söz konusu ise bu işletmelere ve faaliyet alanlarına değinmek gerekiyor. Neden katıldığına ilişkin ise doğru kanıtlar üretilmeli ki, başarısız olunduğu ASLA belirtilmemeli, vurgulanmamalıdır.

 1. Girişimcilik kursunun akabinde işletme açmayı planlıyor musunuz?

Kesinlikle “EVET” olarak yanıtlanması gereken sorudur. En kısa sürede iş planıyla başvuru yapılacağı, onay akabinde de işletmenin açılacağı belirtilmelidir.

 1. İşletme açmak için gereken yeterli sermayeniz bulunuyor mu?

Şayet yeteri miktarda sermaye bulunmuyorsa, bu işletme açılamayacağını gösterir. Çünkü yalnızca KOSGEB desteği ile işletme açılamayacağı herkesçe bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla yeterli sermayenin varlığından bahsedilmeli, KOSGEB desteği ile da daha sürdürülebilir bir iş planı ve işletmesi kurulacağı ifade edilmelidir. Muhakkak KOSGEB yeni girişimci desteğinden faydalanılmak istendiği vurgulanmalıdır.

 1. DİĞER SORULAR; Dört temel sual dışındakiler kritik olmayıp, temel unsurları barındırmayacaktır. Kişisel veya öylesine sorulabilecek sorular diğer sorular kategorisinde değerlendirilebilir.

Yeni Girişimci Desteğine Hak Kazanım Mülakat Soru ve Cevapları

 1. Neden bu işi – mesleği tercih ettiniz?

Deneyimlerin olduğu, bu iş için istekli olunduğu ve arzuların tam bulunduğu dile getirilmelidir.

 1. Öz sermayeniz yeterli durumda mı?

Mutlaka yeterli olduğu belirtilmelidir. Fakat KOSGEB desteği ile finansman yapının daha güçlendirilebileceği dile getirilmelidir. Bu hususta da KOSGEB desteği sayesinde sürdürülebilir bir işletme söz konusu olacağı vurgulanmalıdır.

 1. Kurulacak işletmeyi en az 3 yıl kapatmazsınız değil mi? / Açılacak işletmenin ilk 3 yılda kapatılma olasılığı nedir?

İş planının doğru kurgulandığı, risklere karşın tedbirlerin alındığı, KOSGEB desteği ile de finansman yapısının güçlendirileceği ve en az 3 yıl işletmenin devamlılığının sağlanacağı özellikle vurgulanmalıdır. İfadelerde gerekçelerle ve örneklemelerde ifadeler kuvvetlendirilmelidir.

 1. KOSGEB neden size hibe vermeli, Neden size yatırım yapmalıyız?

En kritik soru ve etkili cevap gerektiren mülakat sualidir. Girişimci fikirleriyle ispat yöntemi ve ikna yöntemi kullanarak soruyu yanıtlaması gerekmektedir. Ümit var olunmalı ama uçmağa doğru yol alınıp, uçulmamalıdır. Dengeli ve mantıklı yanıtlar verilmelidir. Kasılmaya gerek olmadığı da unutulmamalıdır. En fazla 10 dakika sürebilecek yanıtı bulunur. Kurul üyelerine girişimci, işinin erbabı olduğunu göstermelidir. Ürkek, çekingen ve soğuk tavırlı kişilere karşı olumlu puan vermesi kurul yetkililerinden beklenemez.

Birkaç cümle ile yanıt verilmeli ve aşağıdaki konulara kısa – öz biçimde yanıtlarda yer verilmelidir.

 • Faaliyet alanı,
 • Yeterli tecrübe,
 • Süre ve sektördeki çalışma durumu,
 • Birikim ve sermaye,
 • Hayalin kurulması,
 • Pazar ve risk araştırmalarının yapıldığı,
 • Ürün/hizmet yetkinliği,
 • Kişi istihdam edileceği,
 • Kaliteli hizmet/ürün ilkesi,
 • Rekabet artışına destek,
 • KOSGEB desteğine ihtiyaç duyulması,
 • Sürdürülebilirlik…

Sorulabilecek Diğer Soru Örnekleri

 • Size göre Girişimcilik nedir, nasıl tanımlayabilirsiniz?
 • Daha evvel KOSGEB desteklerine başvuru yaptınız mı? Bu ilk mi?
 • Girişimciliği kişisel yaşantınızdaki yerine göre nasıl tanımlarsınız?
 • Girişimcinin taşıması gereken özellikler nelerdir sizce?
 • KOSGEB desteği size nasıl sunulmalı?
 • Rakipler ile rekabete girme, piyasada tutunma durumunuz nedir?
 • Diğer girişimcilerden sizi ayıran en önemli fark ve özellik nedir?
 • İşletme kurulumundan sonra büyük sorunlarla karşılaşılması durumunda nasıl bir yol izlersiniz?
 • İşletme kurulduktan sonra kendinizi ve işletmenizi 5 yıl sonra nerede göreceğinize inanıyorsunuz?
 • İşletme çalışanlarıyla aranızda geçen sorunlarla nasıl başa çıkacaksınız?
 • Ürün/hizmet kapsamında maliyet ve fayda bakımından avantajlı olduğunuzu düşünüyor musunuz?

UYARI: Sorulara verilen cevapla muallâk, işletmenin kısa süreli kapatılacağına ilişkin küçük bir sezgi KESİNLİKLE KOSGEB desteğinin alınmasına mani olacaktır.

NOT: Bazı KOSGEB Kursları için mülakat yapılmamaktadır.

Yorum yapın