E-Haciz Nedir ? E-Haciz Sorgulama Nasıl Yapılır ? E-Haciz Nasıl Kaldırılır ?

E-Haciz Sorgulama Nasıl Yapılır?
E-Haciz Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-Haciz Nedir ?

E-Haciz, diğer bir deyişle Elektronik Haciz, devlete olan borçların yanı sıra vergi borçlarından kaynaklı maaşa yahut banka hesaplarına uygulanan haciz sorgulama sistemidir. Altın, hisse senedi, para, fon benzeri banka ortamlarında bulundurulmakta olan yatırımların elektronik – sanal ortamlarda el konulması manasına gelen yapıdır. Ayrıca maaşa gelebilmesi muhtemel haciz konusunda da bilgi edinilebilecek E-devlet platform uygulamasıdır. E-devlet uygulaması, T.C. ile haciz sorgulama ve şirket e-haciz sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz. Şimdi gelelim E-Haciz Sorgulama Nasıl Yapılır? sorusunun cevabına.

E-Haciz Sorgulaması yapılabilecek borçlar;

  • Trafik cezası borçları,
  • Motorlu taşıt vergisi borçları,
  • Kira geliri vergisine tabi borçlar,
  • Maliye bakanlığına bağlı mali borçlar,
  • Sgk e-haciz sorgulama
  • E-Devlet araç haciz sorgulama
  • Gib e-haciz

2 Farklı süre üzerinden sorgulama yapılabilmektedir. Bunlar; E-devlet ve GİB İnternet Bilgi Ağıdır. E-Devlet üzerindeki sorgulamalar kişisel veri deposu tutularak GİB üzerine yönlendirilerek sağlanmaktadır. Bu sistemler haricindeki hiçbir sistem ve bilgi sunar tavsiye edilmemektedir. Aksi durumda güvenlik sorunları baş gösterebilir.

E-Devlet Üzeri E-Haciz İşlemleri

Yeni hizmetlerden sayılabilecek E-Haciz sistemi, E-devlet üzerinden her bireyin ücretsiz yapabileceği uygulamadır. TC. Kimlik Numarası ve E-Devlet Şifresiyle E-Devlet sistemine giriş yapıldıktan (https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-banka-hesaplarina-uygulanan-elektronik-haciz-sorgulama bağlantısıyla işlemler başlatılabilmektedir.) ilgili birim üzerinde veya “E-Haciz” kelimesi arama sorgusunda aratılarak hizmet birimine ulaşılır. “Uygulamaya Git” düğmesine tıklandığında sistem Gelir İdaresi Başkanlığının yetkili sayfasına yönlendirme yapmaktadır. Bu bölümde Araçlara ait elektronik hacizler, banka hesaplarına uygulanmış elektronik hacizler görülebilmektedir.

NOT: Bütün borçlara ilişkin hacizler görülemeyebilmektedir.

E-Haciz Nasıl Kaldırılır?

E-Haciz, e-devlet üzerinden kontrolü sağlanabilen, devlete olan herhangi bir borçtan ötürü maaşa, banka hesabında bulunan para, fon, döviz ve hisse senedi gibi varlıklara elektronik ortamda el konulması durumudur. E-Haciz işleminin kaldırılması için evvela haczedilen dosya üzerindeki söz konusu borcun denmesi gerekmektedir. Borcun ödenmesiyle beraber ilgili haciz işlemi de kalkmaktadır.

Bilindiği gibi devlet, vadesi geçmiş vergi borçlarının tahsilâtı için elektronik ortamda e-haciz işlemi uygulayabilmektedir. Otomasyon ve veri paylaşımıyla vergi borcunu ödemeyenlerin banka hesabı, gayrimenkul, araba, para ve diğer mal varlıklarını görebildiğinden bloke (engel) koyabilmektedir.

E-Haciz Sürecinin İşleyişi: Vergi daireleri evvelce borçlulara “6183 Sayılı Kanun’un 55. Maddesince” “Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içerisinde borçlarını ödemeleri yahut mal bildiriminde bulunmaları gerektiği bir ‘ödeme emri’ ile tebliğ olunmaktadır.” Velhasılıkelam 7 gün içinde ödeme yapılmazsa ödeme emri kesinleşir. Kesimleşmesiyle de VEDOP (Vergi Dairesi Otomasyon Programı) uygulamalarınca herhangi bir vergi dairesi borçlu mükelleflerinin unvan, ad-soyad, kamu borç türü, miktar, vade ve yıl gibi her türlü detay liste halinde elektronik (sanal) ortamda bağlı bulunulan Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilât Grup Müdürlüğüne bildirilmektedir. Buradan da Türkiye genelindeki bankaların genel müdürlüklerine bildirim yapılır. Banka Genel Müdürlükleri de kendilerine ulaşımı sağlanan kamu borçlusu listesindeki bilgilere göre herhangi bir saat diliminde elektronik haciz tatbik edebilmektedir. Neticede ise e-Haciz işlemi başlamış demektir.

Gayrimenkul mallardaki e-haciz işlemleri de borç ödendikten sonra kalkabilmektedir. E-haciz bulunan eve memur gelebilir ve doğrudan haciz işlemi de uygulayabilmektedir. Eski kanunlarca eve gelen haciz, eşyaları da kapsamaktaydı. Ancak yeni kanun gereğince bu durum değiştirilmiştir. Yeni kanuna göre birey – aile yaşantısının gerekliliği için gereken mallar hiçbir suretle haczedilemez. Misal; Koltuk, yatak, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi vb. eşyalar bu unsurlar altındadır. Ancak lüzumlu mallardan birden fazla olması durumda gerekliği lüks olabileceğinden diğerlerine el konulur. Ayrıca dev ekran Led televizyonlara, bilgisayarlara da el konulması, haczedilmesi söz konusudur.

NOT: Üzerinde e-Haciz bulunan kişilerin derhal tedbirlere ve incelemelere başlayıp,  e-haciz işlemini kaldırması gerekmektedir. Aksi durumda eve haciz gelmesi muhtemeldir.

Bahsi ve konusu hangi varlık olursa olsun e-haciz kaldırılması için borcun tamamen kapatılması gerekmektedir.

 

Yorum yapın