Veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ithalat esasları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Veteriner Kontrollerine Tabi Ürün İthalatında Kontrol Belgesi ve İthalat Aşamalarında Sunulması Gereken Belgeler ile Bunlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, veteriner tıbbi ürünler mevzuatı kapsamındaki ürünlerle üreme ürünleri hariç, veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ithalatında kontrol belgesi ve ithalat aşamalarında sunulması gereken belgeler ve bunlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.

İthalatçı firma sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumlu tutulacak. Sunulan belgelerde belirtilen miktarı geçen veteriner kontrollerine tabi ürün için kontrol belgesi onay alamayacak.

Bakanlık, hayvan hastalığının nevine bağlı olarak, hayvan hastalıklarının bulunduğu ülke ve bölgelerden ithal edilmesi riskli olan ürünlerin listesini yayınlayacak. Bu listedeki hastalık taşıma riski olan ürünlerin söz konusu ülke ve bölgeden ithalatı için kontrol belgesi onaylanmayacak.

Veteriner sağlık sertifikasının geçerlilik süresi sertifikada belirtilen süreyle sınırlı tutulacak. Sertifikada süre belirtilmediği takdirde, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren, hava yoluyla gelen sevkiyatlarda 15 gün, kara yoluyla gelenlerde 30 gün, demir yoluyla gelenlerde 60 gün, deniz yoluyla gelenlerde 120 gün geçerli kabul edilecek.

Belgeler elektronik olarak sunulacak

Veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ülkeye girişinde, sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçı tarafından Bakanlığın elektronik kayıt sistemi üzerinden ön bildirim yapılacak. Veteriner kontrolleri sonucunda mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi halinde ithalata onay verilecek.

İthalat aşamasında, onaylanmış kontrol belgesi ve ekleri, orijinal veteriner sağlık sertifikası, orijin belgesi gibi belgeler sunulacak. Atlantik Mavi Yüzgeçli Orkinosu (Thunnus thynnus) ve Pasifik Mavi Yüzgeçli Orkinosu (Thunnus orientalis) için orijin belgesi aranmayacak.

Bu belgelerden belirlenenlerin Bakanlığın elektronik kayıt sistemi üzerinden sunulması sağlanacak. 

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithaline ilişkin işlemler, 45 gün süreyle yürürlükten kaldırılan Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ hükümlerine göre yürütülecek.

Kaynak : Milliyet

Yorum yapın