Kul hakkı sosyal medyada da var

HAZIRLAYAN: ZEYNEP BETÜL ERHUN21. yüzyıl teknoloji ve iletişimin en hızlı ilerlediği asır olarak dünya tarihinde yer etti. Dünyayı global bir köy …