Pakdil’in düş gören atı

Atın bizim kültürümüzde önemli bir yeri vardır; mitolojiden efsaneye, dinî metinlerden edebiyata, sanata ve gündelik hayattaki yerine, dünden …