MSGSÜ’den ‘liyakat’ hamlesi: Yönetmelik değişti

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin (MSGSÜ) Prof. Sami Şekeroğlu Sinema- Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne açılan davada, yönetmelikte yapılan değişikliğin iptaline karar verilmesinin ardından üniversite yeni yönetmelik yayımladı. İptaline karar verilen iki maddede yapılan değişikliklerde, “merkezin çalışma alanına giren konularda akademik araştırmaları ve deneyimleri bulunan üniversitenin kadrolu öğretim elemanları” şartlarının eklenmesi dikkat çekti.

MSGSÜ, Prof. Sami Şekeroğlu Sinema- Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’ni yeniledi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan yeni yönetmelikteki değişiklikler dikkat çekti. 15 Eylül 2020’de yayımlanan yönetmelikteki yargıya taşınan maddelerde de değişiklik yapıldı. Davada, 15 Eylül 2020’de yayımlanan yönetmelikteki düzenleme sonrasında merkezin çalışmalarının aksayacağı ve söz konusu merkeze uzman olmayan bir kişinin atandığı belirtilerek atamanın da iptal edilmesi istenmişti.

Cumhuriyet, yönetmelik değişikliğine ve atamaya karşı açılan davada İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin “hukuka ve liyakat ilkesine aykırı” olduğu gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermesini 5 Temmuz’da gündeme getirmişti.

İptaline karar verilen “Müdür, öğretim elemanları arasından en çok üç yıl için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörü tarafından görevlendirilir” maddesinin yeni yönetmelikte, “Müdür, merkezin çalışma alanına giren konularda akademik araştırmaları ve deneyimleri bulunan üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından üç yıl için rektör tarafından görevlendirilir” olarak değiştirildiği görüldü.

Yine iptaline karar verilen “Yönetim kurulu, öğretim elemanları arasından senato tarafından görevlendirilen altı kişiden oluşur” maddesinin de “Yönetim kurulu, müdür ve müdür yardımcısı ile birlikte beş üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri, merkezin çalışma alanına giren konularda akademik araştırmaları ve deneyimleri bulunan üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından müdürün önerisi ve rektörün onayıyla üç yıl için görevlendirilir” şeklinde değiştirilmesi dikkat çekti.

Üniversite, Resmi Gazete’de dün yayımladığı yönetmelikle Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde de merkezin müdürlüğüne ilişkin maddede değişiklik yaptı. 2017’de yayımlanan yönetmelikte “Merkez müdürü, üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün Eski ve Yeni Edebiyat anabilim dallarından ve üniversitede tam gün çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından beş yıl için rektör tarafından görevlendirilir” maddesi yer alırken dün yayımlanan yönetmelikte aynı madde, “Müdür, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çalışma alanlarıyla ilgili olmak üzere üniversitenin tüm bölümlerinden ve üniversitede tam gün çalışan kadrolu öğretim elemanları arasından beş yıl için rektör tarafından görevlendirilir” şeklinde değiştirildi. Merkezin müdürlüğü görevini rektör Prof. Dr. Handan İnci Elçi yürürtürken yeni yönetmeliğe göre müdür şartının arasından edebiyat bölümünün kaldırılması dikkat çekti.

Kaynak : Cumhuriyet

Yorum yapın