2022 Güncel KOSGEB Destekleri

1990 yılında faaliyete geçen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), yeni işletmelere ve girişimcilere nakit akışı sağlayarak ayakta durabilmeleri için destek vermeye, sanayi, teknoloji gibi alanlarda üretimi teşvik etmeye devam ediyor. KOSGEB Genç Girişimci Destekleri’nden faydalanabilmek için yalnızca e-Devlet üzerinden eğitimlere katılmak ve sertifika almak yeterli olabiliyor. Peki KOSGEB, genç girişimcilere hangi destekleri sunuyor? Güncel KOSGEB destekleri neler?

KOSGEB Genç Girişimcilere Hangi Destekleri Veriyor?

Güncel KOSGEB destekleri, 2022 yılı itibariyle üç kalemde inceleniyor. Bu programlar “Geleneksel Girişimci Desteği Programı, İleri Girişimci Desteği Programı ve İş Planı Ödülü Programı” olarak 3 ana kategoride yürütülüyor.

 

KOSGEB Geleneksel Girişimci Desteği Nedir?

Güncel KOSGEB destekleri listesinin ilk sırasında Geleneksel Girişimci Desteği yer alıyor. Bu programa göre; KOSGEB eğitimlerini alan ve sertifika kazanan kişiler bu programdan yararlanarak hibe desteği, makine ve teçhizat desteği, düşük faizli kredi gibi avantajlardan faydalanabiliyor. Başvurusu uygun görülen kişiler, başvuru tarihini takip eden iki yıl boyunca destek başvurusunda bulunabiliyor. Girişimciler, Geleneksel Girişimci Desteği’nden yalnızca bir kez faydalanabiliyor. Geleneksel Girişimci Destek Programı’nda kuruluş desteği, performans desteği, sertifika desteği gibi ek destekler verilerek işletmelere nakit akışı sağlanıyor. Bu programa başvurabilmek için; kişinin gerçek veya tüzel kişilik olarak vergi mükellefi olması, KOSGEB eğitimlerini tamamlayarak sertifika kazanmış olması ve KOSGEB’e kayıtlı olması gerekiyor. Bu programda verilen destekler ise şu şekilde;

  • Geleneksel Girişimciler kuruluş desteği olarak KOSGEB’den 5.000 lira ile 10.000 lira arasında kuruluş desteği alabiliyor. Gerçek kişi işletmeler en fazla 5.000, tüzel kişi işletmeler ise en fazla 10.000 liraya kadar destek alabiliyor. KOSGEB kuruluş desteği alabilmek için; kuruluş aşamasında ödenen muhasebe giderleri, hukuk giderleri, resmi kurum giderleri, harçlar ve vergiler gibi tüm giderlerin ticari vesikalarının KOSGEB’e sunulması gerekiyor.
  • İşçi istihdam eden veya etmek isteyen girişimciler, KOSGEB Performans Desteği olarak çalıştırdıkları personellerin gün sayısına göre destek alabiliyor. İstihdam ettiği işçilerin toplam prim gün sayısının en az 180 en fazla 539 gün olması hâlinde, girişimciye 5.000 lira destek veriliyor. Bu gün sayıları 540 ve 1079 arasındaysa destek tutarı 10.000 lira, 1080 gün veya üzerinde ise 20.000 lira destek veriliyor.
  • KOSGEB Sertifika Desteği ise, KOSGEB eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan herkese veriliyor. Burada aranan tek kriter; işletmenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya göre riskli olarak tanımlanan faaliyet kodlarından birinde faaliyet gösteriyor olması. Sertifika Desteği kapsamında girişimcilere verilen destek ise en fazla 5.000 lira oluyor.

Genç Girişimci Destekleri 2021

 

KOSGEB İleri Girişimci Desteği Nedir?

KOSGEB İleri Girişimci Desteği’ni Geleneksel Girişimci Desteği’nden ayıran en büyük faktör, fazladan verilen destek kalemleri oluyor. Buna göre ileri girişimciler, geleneksel girişimcilere göre ekstra olarak makine ve teçhizat desteği, yazılım desteği, mentörlük ve danışmanlık desteği gibi destekler alabiliyor. Geleneksel Girişimci Programı’nda olduğu gibi İleri Girişimci Programı’nda da Kuruluş desteği, performans desteği, sertifika desteği gibi destekler verilmeye devam ediliyor. Buna göre; ileri girişimcilerin ekstra olarak aldıkları destekler şu şekilde;

  • KOSGEB İleri Girişimcilik Destek Programı’nda girişimciler “Makine, teçhizat ve yazılım desteği” adı altında 300.000 liraya kadar destek alabiliyor. Bu noktada; işletmenin teknoloji seviyesi göz önünde bulunduruluyor. Yazılım bedelleri, lisans kullanım bedelleri ve benzeri giderler için girişimcilere geri ödemesiz 100.000 lira destek veriliyor. Orta veya yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmeler geri ödemesiz 200.000 liraya kadar destek alabiliyorken yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmeler için bu tutar 300.000 lirayı bulabiliyor.
  • İleri girişimciler, başka bir avantaj olarak “Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği” alabiliyor. Bu aşamada girişimciye geri ödemesiz olarak 10.000 lira destek verilebiliyor.

İleri girişimci olmak isteyen kişilerin, ilk etapta Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni başarıyla tamamlayarak sertifika almış olması gerekiyor. Bu eğitimi tamamlamayan kişiler İleri Girişimci Eğitimleri’ne katılamıyor. Kurs kayıtları ve eğitimler e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor.

KOSGEB İş Planı Ödülü Nedir?

Eğer bir yükseköğretim kurumunda eğitim görüyorsanız ve girişimcilik ile ilgili bir ders almışsanız, KOSGEB İş Planı Ödülü’nü deneyebilirsiniz. İş planı ödülü programı, KOSGEB tarafından yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği içerisinde düzenlenen ödüllü bir yarışmadır. Bu yarışma sonucunda katılımcılar sıralamalarına göre 100.000 liraya kadar destek alabilmektedir. Yarışmada derece alabilmenin temel şartı; iş fikri, iş modeli ve iş planları gibi temel stratejik unsurların düzenli ve ilgi çekici bir şekilde hazırlanmış olmasıdır.

Ödül olarak genç girişimciye geri ödemesiz hibe şeklinde destek verilmektedir. KOSGEB İş Planı Ödülü için başvuru yapacak olan kişinin, başvurudan önce bir vergi mükellefi olması ve işini hazırlamış olması gerekir. Akabinde KOSGEB Kobi Bilgi Sistemi’ne başvurularak yarışmaya katılım sağlanmalıdır. Bu şartlardan sonra KOSGEB İş Planı Ödülü’nü almaya hak kazanan girişimcilerin destek tutarları banka hesabına yatırılır. İş Planı Ödülü Programı’nda genç girişimcilere verilen destekler sıralamaya göre şu şekildedir;

  • Yarışmanın birincisine verilecek ödül: 25.000 TL
  • Yarışmanın ikincisine verilecek ödül: 20.000 TL
  • Yarışmanın üçüncüsüne verilecek ödül: 15.000 TL

Yukarıda bahsedilen KOSGEB İş Planı Ödülü destek tutarları yalnızca yükseköğretim kurumları ile yapılan programlar için geçerlidir. KOSGEB’in kendi bünyesinde hazırladığı programlarda verilen destek tutarları ilk üç için 100.000 liraya kadar ulaşabiliyor.

Genç girişimcilerin vergi daireleri ve sosyal güvenlik kurumlarından alabileceği diğer destekleri öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yorum yapın