‘Çocuklar internetteki şiddetten rahatsız’

 

MEHTAP GÖKDEMİR Ankara – CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırlanan ‘ Dijital Dünya ve Çocuk Hakları Raporu’ CHP MYK’ya sunuldu. Raporda, Türkiye’de en az 2 milyon çocuk işçi olduğunun altı çizildi. En yaygın çocuk işçiliğinin tarım sektöründe görüldüğü kaydedilen raporda, “Tarım sektöründe çocukların ücretsiz aile işçisi olarak çalıştırılmasının yanı sıra eğitime de devam edemedikleri görülmüştür. Çalışan çocukların çalışma nedenlerinde ilk sırayı yüzde 35.9 ile ‘hane halkı ekonomik faaliyetine yardımcı olmak’ alırken bunu, yüzde 34.4 ile ‘iş öğrenmek, meslek sahibi olmak’ yüzde 23.2 ile ‘hanehalkı gelirine katkıda bulunmak’ izlemiş, çocukların yüzde 6.4’ü ise ‘kendi ihtiyaçlarını karşılamak’ amacıyla çalıştıklarını ifade etmişlerdir” denildi. Raporda, UNİCEF tarafından hazırlanan rapordaki şu verilere dikkat çekildi:

– Dünya genelinde toplam nüfusun yüzde 48’i internete bağlanırken gençlerin yüzde 71’i çevrim içidir. Tahmini hesaplamalara göre 18 yaşından küçük çocuklar ve ergenler, tüm dünyadaki internet kullanıcılarının üçte birini oluşturmaktadır.

– Dünya genelinde gençlerin yüzde 29’u yaklaşık 346 milyon birey çevrim içi değildir. Afrikalı gençler, internete en az bağlanan gruptur. Avrupa’daki gençlerin sadece yüzde dördünün internet erişimi yokken, Afrikalı gençlerin yaklaşık yüzde 60’ı internete erişememektedir.

– Çocukların yüzde 40’ı “internetten okul ya da sağlıkla ilgili yeni şeyler öğrendiğini” belirtirken; yüzde dokuzu politik meseleler veya içinde yaşadığım topluma fayda sağlayacak konular hakkında bilgi ediniyorum” demiştir.

– Yüzde 23’ü şiddetten, yüzde 33’ü ise istenmeyen cinsel içeriklerden rahatsız olduklarını belirtmişlerdir.

‘Çevrimiçi zorbalık’

Raporda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı “Dijital Dünya ve Çocuk Hakları” başlıklı çevrim içi toplantıda yapılan bazı tespitler de şöyle sıralandı:

– Dijital teknolojiler ve yenilikler, dezavantajlı çocuklar için daha iyi bir geleceğin kapısını aralayabilir.

– Dijital teknoloji ve etkileşim; çocukların güvenliğini, mahremiyetini, sağlığını ve mutluluğunu tehdit eden riskler de oluşturabilir.

– Dijital teknolojiler, bilgi paylaşımını ve işbirliği yapmayı kolaylaştırsa da cinsel içerikli materyaller oluşturmayı ve çocukların istismar edildiği veya sömürüldüğü diğer türdeki yasadışı içerikleri hazırlamayı, yayınlamayı ve paylaşmayı da kolaylaştırmıştır.

– Teknolojik kanallar çocukların birbirleriyle iletişim kurmalarını ve deneyimlerini çevrimiçi olarak paylaşmalarını sağlasa da yeni iletişim kanalları çevrimiçi zorbalık için de kullanılabilmektedir.

Kaynak : Milliyet

Yorum yapın