Büyükşehir Belediyesine 55 KPSS ile 125 itfaiye eri alımı! İlanın detayı, başvuru şartları…

Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 125 kişilik kadın erkek itfaiye eri alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) belirtilen asgari KPSS puanını almış olmaları gerekmektedir. 

 • Kadro Unvanı: İtfaiye Eri
 • Hizmet Sınıfı: Genel İdare Hizmetleri
 • Kadro Derecesi: 10
 • Kadro Adedi: 125
 • Niteliği: İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans programlarının birinden mezun olmak En az (C) Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
 • Cinsiyet: Erkek/ Kadın
 • KPSS Puan Türü: P93
 • KPSS Puanı: En az 55 puan
 1. İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

 2. Türk Vatandaşı olmak, 

 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

 5. Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, 

 7. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak, 

 1. İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,  

 2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

 3. Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, 

 4. İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

 

 • Başvuru sırasında; Sınava girmek isteyen adaylar www.antalya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, 

 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), ● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,  

 •  Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 

04.10.2021 tarihinden 08.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.  

Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Sözlü ve uygulamalı sınav 18-22 Ekim, 25-27 Ekim, 1-5 Kasım tarihleri arasında Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır. 

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.  

Sözlü sınav; 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,  konularını kapsar.  

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

Kaynak : Haber7

Yorum yapın